Informatie over Hellas Triathlon

Het nieuwe inschrijfformulier kunt u vinden op www.hellasutrecht.nl onder "Lidmaatschap" en keuze "Lid Worden". Kies het juiste inschrijfformulier:

  • Atletiek/Recreatie
  • Triathlon

De ledenadministratie webpagina's worden binnenkort offline gehaald. Alle informatie is vanaf dat moment te vinden op www.hellasutrecht.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanmelding
Door het invullen en versturen van het elektronische inschrijfformulier word je automatisch lid van Hellas Triathlon. Vervolgens ontvang je van de ledenadministratie een nota voor de betaling van het inschrijfgeld, de NTB-kosten en de contributie van het lopende kwartaal. Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar je ermee akkoord te gaan dat Hellas in het vervolg de contributie automatisch afschrijft. Als je besluit lid te worden, betaal je zowel voor het lidmaatschap van de vereniging als voor de verplichte Triathlonbond licentie.

Vaste instapmomenten
Om zo snel mogelijk je weg binnen onze vereniging te kunnen vinden werken we met vaste instapmomenten die worden gepubliceerd op de website https://hellastriathlon.nl/lidmaatschap/lid-worden/. 

Alle nieuwe leden worden de eerste weken begeleid door twee van onze leden. De eerste week wordt er, voorafgaand aan de zwemtraining op vrijdag en de looptraining op dinsdag, verteld over wat men kan verwachten in de training. Daarnaast kom je dan alles te weten over alle sportieve en sociale activiteiten binnen Hellas Triathlon en praktische zaken voor een wedstrijd, als kleding, materiaal en wissels.
Wij adviseren om deze eerste week in ieder geval bij de 2 genoemde trainingen aanwezig te zijn om alle informatie mee te krijgen en een goede start te maken binnen onze vereniging.

Stap je over van een andere triathlonvereniging, neem dan contact op met onze mensen van de ledenopvang. Ook voor overige praktische vragen kun je bij hen terecht.

Welke conditie moet je hebben om bij Hellas Triathlon mee te kunnen trainen?
Als je in staat bent om een uur lang te bewegen en 5 km binnen een half uur te kunnen hardlopen heb je een goede basis.

Als je ook bij ons de zwemtrainingen wilt volgen zul je aan onderstaande eisen moeten voldoen:

  • minimaal 200 meter borstcrawl kunen zwemmen, zonder buiten adem te raken
  • de basis kennen van een goede schoolslag en rugcrawl.

Heb je moeite om zonder de kant vast te pakken 200 meter te zwemmen, dan bieden wij een cursus aan bij onze partner Zwemanalyse om aan je zwemtechniek te gaan werken.

Inschrijfgeld en contributie vereniging
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 5,00. De contributie bedraagt € 44,00 per kwartaal. De kosten voor de NTB-licentie komen hier nog bij.

U-pashouders
Houders van een U-pas kunnen een deel van de kosten via hun U-pasbudget betalen. Houders van een U-pas dienen een kopie van hun pas te sturen naar de ledenadministratie om in aanmerking te komen voor deze regeling. Dit dient elk jaar herhaald te worden.

Contributie Nederlande Triathlonbond (NTB)
De kosten voor het lidmaatschap van de NTB staan vermeld op de site van de NTB.

Licenties
Standaard betaalt ieder nieuw lid bij Hellas Triathlon voor een basislicentie van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB).
Met een basislicentie moet je voor elke NTB-wedstrijd nog een daglicentie aanschaffen. De kosten van deze daglicentie zijn afhankelijk van de afstand en variëren van € 8,00 voor een achtste of sprint tot € 44,00 voor een hele triathlon. De actuele prijzen van de daglicenties zijn hier terug te vinden.
Indien je een wedstrijdlicentie (=atletenlicentie) van de NTB wilt hebben, dan kun je dit aangeven op je inschrijfformulier. Met een atletenlicentie hoef je voor wedstrijden geen daglicenties meer aan te schaffen.

Bestaande leden kunnen een wedstrijdlicentie van de NTB of de Atletiekunie aanvragen bij de ledenadministratie.

Wijzigingen doorgeven
Wijzigingen in je persoonlijke gegevens zoals bijvoorbeeld postadres, e-mailadres of bankrekening kunnen worden doorgegeven via “Mijn Hellas” op de site van de ledenadministratie.
De inlog-gegevens voor “Mijn Hellas” ontvang je zodra de aanmeldingsprocedure is afgerond. Overige wijzigingen zoals bijvoorbeeld licentievorm kun je per mail doorgeven aan de ledenadministratie.

Opzegging
Het lidmaatschap van Hellas Triathlon geldt per kwartaal. De opzegging moet voor het einde van het oude kwartaal ontvangen zijn, anders wordt alsnog het nieuwe kwartaal in rekening gebracht. Het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlonbond en de Atletiekunie geldt voor het hele kalenderjaar. De opzegging moet vòòr 1 december binnen zijn, anders wordt het bondslidmaatschap voor het nieuwe kalenderjaar alsnog in rekening gebracht.
Afmelden bij de trainer of commissie is niet voldoende. Opzeggingen moeten worden verstuurd naar de ledenadministratie en worden pas doorgevoerd als hiervan een bevestiging is verstuurd. We stellen het op prijs als je ons daarbij de reden van je opzegging laat weten.

Vrijwilligersbeleid
Ons uitgangspunt is dat we samen de vereniging maken. Want zonder de hulp van onze vrijwilligers kunnen we geen trainingen, wedstrijden en sociale activiteiten organiseren. Daarom verwachten wij van alle leden dat ze meehelpen bij activiteiten die bij Hellas gedaan moeten worden. Dit kan gaan om werkzaamheden bij of voor commissies, voor ons clubblad of voor de Triathlon Utrecht die altijd de tweede zondag van juli wordt georganiseerd. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.
Vragen over het vrijwilligersbeleid? stuur een e-mail naar secretaris@hellastriathlon.nl


Ogenblik a.u.b. ...