Informatie over Hellas Recreatie / Recreatief Lopen

Het nieuwe inschrijfformulier kunt u vinden op www.hellasutrecht.nl onder "Lidmaatschap" en keuze "Lid Worden". Kies het juiste inschrijfformulier:

  • Atletiek/Recreatie
  • Triathlon

De ledenadministratie webpagina's worden binnenkort offline gehaald. Alle informatie is vanaf dat moment te vinden op www.hellasutrecht.nl 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom
Met genoegen heten we u van harte welkom bij onze vereniging. Hellas heeft een traditie op het gebied van atletiek sinds 1925. Wij hopen dat u onder de deskundige leiding van onze trainers en trimleiders veel plezier zult beleven aan de diverse (loop-)activiteiten van de recreatie-afdeling, en dat u zich bij ons thuis zult voelen. 

Clubblad
Hellas-leden ontvangen 4x per jaar het clubblad "Hellastiek" waarin tal van wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van club vermeld staat. Daarnaast ontvangen zij 1x per maand een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden.

Contributie
De Hellas-contributie wordt per kwartaal geïnd. Het bedrag verschilt per categorie. Naast de contributie betaalt men eenmaal per jaar (bij aanmelding en vervolgens steeds in januari) een basisbijdrage aan de Atletiekunie. De eerste keer komen daar € 5,00 aanmeldingskosten KNAU bij en ook € 5,00 inschrijfgeld voor Hellas. Kom je van een andere vereniging dan zijn de overschrijfkosten éénmalig € 10,25.

De bedragen zijn hieronder weergegeven (contributiewijzigingen voorbehouden):

Categorie

contributie Hellas

(per kwartaal)

contributie Atletiekunie
(per jaar)

Recreanten

 € 30,00

 € 16,95


Kortingsregelingen
Houders van een U-pas kunnen een deel van de kosten via hun U-pasbudget betalen. Houders van een U-pas dienen een kopie van hun pas te sturen naar de ledenadministratie om in aanmerking te komen voor deze regeling. Dit dient ieder jaar herhaald te worden.

Wedstrijdlicentie
Eventueel kan aanvullend gekozen worden voor een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Hiermee kunt u deelnamen aan baan- en wegwedstrijden. Een wedstrijdlicentie kost € 23,20 per jaar.

  
Trimgroepen
Hellas heeft ruim 15 verschillende trimgroepen. Op verschillende locaties, dagen en tijdstippen en op verschillend niveau kunt u bij deze groepen sporten. Vraag aan uw trimleider of contactpersoon naar de folder met de informatie over de trimgroepen. Of kijk voor het overzicht van de trimgroepen op www.hellasutrecht.nl. U kunt zich zonder extra kosten bij meerdere groepen aansluiten.

Aanmelding en contributie-betaling
Door het invullen van het elektronische inschrijfformulier wordt u lid van Hellas. Vervolgens ontvangt u van de ledenadministratie een nota voor betaling van inschrijfgeld, Atletiekuniekosten en de contributie van het lopende kwartaal. Na de eerste betaling op basis van een nota, wordt in het vervolg de contributie geïnd via automatische incasso. Door invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier verklaart u ermee akkoord te gaan dat Hellas in het vervolg de contributie automatisch afschrijft.

Sportkeuring
Een sportkeuring is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. De Atletiekunie beveelt een sportkeuring aan:
-bij aanvang van de sportbeoefening, ongeacht de leeftijd
-voor senioren, iedere 5 jaar
-vanaf het 30e jaar, iedere 3 jaar
-vanaf het 40e jaar, ieder jaar
-na een ziekte die langer dan 6 weken heeft geduurd.
Bij het SportMedisch Adviescentrum (SMA) kunt u zich, voor eigen rekening, laten keuren. Het adres van het SMA is Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Spreekuur volgens afspraak (telefoon: 030 - 2533077, bellen tussen 10 en 12 uur).

Vrijwilligersbeleid
Ons uitgangspunt is dat we samen de vereniging maken. Want zonder de hulp van vele vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Daarom verwachten wij van alle leden (of als ze jonger zijn dan 18 jaar van hun ouders/verzorgers) dat ze weleens of vaak een handje meehelpen bij activiteiten die bij Hellas gedaan moeten worden. Dit kan gaan om werkzaamheden bij wedstrijden, maar ook om andere dingen.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.
Vragen over het vrijwilligersbeleid? Stuur een e-mail naar verenigingsbureau@hellasutrecht.nl.


Ogenblik a.u.b. ...