Informatie over Hellas Atletiek

Het nieuwe inschrijfformulier kunt u vinden op www.hellasutrecht.nl onder "Lidmaatschap" en keuze "Lid Worden". Kies het juiste inschrijfformulier:

  • Atletiek/Recreatie
  • Triathlon

De ledenadministratie webpagina's worden binnenkort offline gehaald. Alle informatie is vanaf dat moment te vinden op www.hellasutrecht.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welkom
Met genoegen heten we u van harte welkom bij de atletiekafdeling van onze vereniging. Hellas heeft een traditie op het gebied van atletiek sinds 1925. Wij hopen dat u onder de deskundige leiding van onze trainers veel plezier zult beleven aan de diverse onderdelen van de atletiek, en dat u zich bij ons thuis zult voelen.

Clubblad en Nieuwsbrief 
Hellas-leden ontvangen 4x per jaar het clubblad "Hellastiek" waarin tal van wetenswaardigheden over het reilen en zeilen van club vermeld staat. Daarnaast ontvangen zij 1x per maand een nieuwsbrief met actuele wetenswaardigheden.

Contributie
De Hellas-contributie wordt per kwartaal geïnd. Het bedrag verschilt per categorie. Naast de contributie betaalt men eenmaal per jaar (bij aanmelding en vervolgens steeds in januari) een bijdrage aan de Atletiekunie. Deze bijdrage bestaat uit de bondscontributie en wedstrijdlicentie. De eerste keer komen daar € 5,00 aanmeldingskosten KNAU bij en ook eenmalig € 5,00 inschrijfgeld voor Hellas; kom je van een andere vereniging dan zijn de overschrijfkosten éénmalig € 10,25.

De bedragen zijn hieronder per categorie weergegeven:

Categorie

contributie Hellas

(per kwartaal)

bijdrage Atletiekunie
(per jaar)

mini-pupillen (t/m 7 jaar) 

 € 50,25

 € 15,05

pupillen (8 t/m 11 jaar)

 € 50,25

 € 23,20

junioren C/D (12 t/m 15 jaar)

 € 57,75

 € 30,40 

junioren A/B (16 t/m 19 jaar)

 € 65,25

 € 30,40 

senioren/masters

 € 66,50

€  40,40

Wegatletiek: wedstrijd-atleten

€ 56,50

 € 40,40

 Wegatletiek: prestatie-atleten

  € 36,00

€ 40,40 of € 17,20


Kortingsregelingen

  • Houders van een U-pas kunnen een deel van de kosten via hun U-pasbudget betalen. Houders van een U-pas dienen een  kopie van hun pas te sturen naar de ledenadministratie om in aanmerking te komen voor deze regeling. Dit dient ieder jaar herhaald te  worden.

  • De contributie voor een gezin bedraagt € 167,00 per kwartaal (excl. bijdrage Atletiekunie).

  • Masters en Prestatieatleten van de afdeling Wegatletiek kunnen kiezen voor een lidmaatschap zonder wedstrijdlicentie. De Atletiekuniekosten bedragen in dat geval € 17,20 per jaar.  


Aanmelding en contributiebetaling
Door het invullen van het elektronische inschrijfformulier wordt u lid van Hellas Utrecht. Vervolgens ontvangt u van de ledenadministratie een nota voor de betaling van het eenmalige inschrijfgeld, de kosten voor de Atletiekunie en de contributie van het lopende kwartaal. Na de eerste betaling op basis van een nota, wordt in het vervolg de contributie geïnd via automatische incasso. Door het invullen en verzenden van het aanmeldingsformulier verklaart u ermee akkoord te gaan dat Hellas in het vervolg de contributie automatisch afschrijft.
NB: Nieuwe jeugdleden dienen zich eerst aan te melden voor de proeflessen. Geef naam en geboortejaar en de gewenste trainingslocatie (Leidsche Rijn (maandag), Maarschalkerweerd (dinsdag), of Overvecht (donderdag) door en u krijgt bericht wanneer uw zoon of dochter kan beginnen. Voor de hiervoor genoemde locaties kan dit via dit mailadres. Voor een proeftraining op de locatie Houten (woensdag) gebruikt u het volgende mailadres

Sportkeuring
Een sportkeuring is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden. De Atletiekunie beveelt een sportkeuring aan:
-bij aanvang van de sportbeoefening, ongeacht de leeftijd
-voor senioren, iedere 5 jaar
-vanaf het 30e jaar, iedere 3 jaar
-vanaf het 40e jaar, ieder jaar
-na een ziekte die langer dan 6 weken heeft geduurd.
Bij het SportMedisch Adviescentrum (SMA) kunt u zich, voor eigen rekening, laten keuren. Het adres van het SMA is Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht. Spreekuur volgens afspraak (telefoon: 030 - 2533077, bellen tussen 10 en 12 uur).

Vrijwilligersbeleid
Ons uitgangspunt is dat we samen de vereniging maken. Want zonder de hulp van vele vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Daarom verwachten wij van alle leden (of als ze jonger zijn dan 18 jaar van hun ouders/verzorgers) dat ze weleens of vaak een handje meehelpen bij activiteiten die bij Hellas gedaan moeten worden. Dit kan gaan om werkzaamheden bij wedstrijden, maar ook om andere dingen.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.
Vragen over het vrijwilligersbeleid? Stuur een e-mail naar Verenigingsbureau@hellasutrecht.nl.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...